به کدام قهرمان رای می‌دهید. مرحله مقدماتی
(5.357%) 3
ولورین
(94.64%) 53
فلش